Wniosek zgłoszenia zbioru do rejestru GIODO. do rejestru GIODO

Dostępność:
Dostępny
Wysyłka:
od 7 do 14 dni

200,00 złWyłacznie dla nabywców naszych "Pakietów bezpieczeństwa danych osobowych", którzy postanowili uniknąć dodatkowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i nie chcą w tym zakresie „przerostu formy nad treścią”. By mogli legalnie zminimalizować koszty działalności a skupić się na swoim przedmiocie działalności oferujemy „Wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODO”.

Poza zbiorami podlegającymi zgłoszeniu do GIODO, które są elementami "Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych" Pracodawcy mogą posiadać inne zbiory danych osobowych, które również podlegają rejestracji w GIODO.

„Wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODO” obejmuje opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536) i zawiera:

1. Wniosek zgłoszenia jednego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (opracowanie A4 ok. 6 stron).

2. Pismo do GIODO ws. zgłoszenia zbioru.

Zgłaszając do rejestracji w GIODO zbiór danych osobowych oświadczamy, że:

  • administrator danych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji,
  • do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych,
  • prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
  • została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa,
  • została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

W skład usługi wchodzą również godzinne konsultacje telefoniczne z wolontariuszem w trakcie, których wolontariusz wyjaśnia wątpliwości oraz omawia kwestie związane z rejestracją zbioru.

Zobacz co o obowiązku rejestracji zbiorów pisze GIODO:

 

Przychody ze sprzedaży w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych.