Dla nabywców naszych "Pakietów bezpieczeństwa danych osobowych", którzy postanowili uniknąć dodatkowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i nie chcą w tym zakresie „przerostu formy nad treścią”. By mogli legalnie zminimalizować koszty działalności a skupić się na swoim przedmiocie działalności oferujemy „Wnioski zgłoszenia zbiorów do GIODO”.

Poza zbiorami podlegającymi zgłoszeniu do GIODO, które są elementami "Pakietu bezpieczeństwa danych osobowych" Pracodawcy mogą posiadać inne zbiory danych osobowych, które również podlegają rejestracji w GIODO.

Przychody ze sprzedaży w całości są przeznaczane na realizację celów statutowych.