Dla pracodawców, którzy chcą uniknąć nowych dodatkowych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych i nie chcą w tym zakresie „przerostu formy nad treścią”. By mogli legalnie zminimalizować koszty działalności a skupić się na swoim przedmiocie działalności oferujemy „Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych”.
Pakiety dedykowane są dla podmiotów z jednoosobową reprezentacją (np. działalności gospodarcze, spółki, fundacje, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne), które na podstawie art. 36a. ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.), nie powołują administratora bezpieczeństwa informacji.
Dlaczego rekomendujemy takie rozwiązanie?
Jeśli pracodawca nie powła ABI to jest zwolniony z obowiązków, które dotyczą wyłącznie ABI, tzn. nie musi robić:
- Planów sprawdzeń;
- Sprawozdań ze sprawdzeń na polecenie GIODO, planowych i doraźnych;
- Rejestru zbiorów.
 Już prawie 5 tys. ABI zostało wyrejestrowanych z rejestru ABI w GIODO!